Livios integritetspolicy & cookie information

I samband med den nya datasäkerhetsförordningen GDPR har Livio uppdaterat sin integritetspolicy.

Vilka personuppgifter behandlas?

Livio behandlar personuppgifter som behövs för att ge dig säker vård enligt det du avtalat med oss. Detta inkluderar ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din medicinska journal.

Varifrån hämtas personuppgifterna?

De personuppgifter Livio behandlar inhämtas direkt från dig, folkbokföringsregistret och i förekommande fall den utredande enheten och från Landstinget du tillhör. Du får information om hur dina personuppgifter behandlas i och med denna text.

Varför behandlar Livio dina personuppgifter?

För att säkerställa din identitet och kunna ge dig en god och säker vård.

Vilken rätt har Livio att behandla dina personuppgifter?

Livio behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet med dig eller ditt landsting. Vi behöver även hantera dina uppgifter för att uppfylla de lagar som styr vår verksamhet. I vårt fall handlar det om Patientdatalagen 2008:355 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det behövs för ovan angivna syften, eller för att möta de lagkrav vi lyder under.

Vilka delar Livio uppgifter med?

Livio delar i grunden inte uppgifterna till tredje part men kan i förekommande fall komma att dela uppgifter med leverantörer/samarbetspartners såsom andra vårdgivare om de är delaktiga i behandlingen, eller externa leverantörer av IT-tjänster, till exempel tidsbokningstjänst. Dessa parter lyder under samma strikta lagar och regler som Livio vad gäller hantering av personuppgifter.

Vilka rättigheter har du?

Livio ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

Om du vill få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa.

Du har rätt – i vissa fall – att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen).

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.

För en utförligare beskrivning av dina rättigheter kan du läsa på Datainspektionens hemsida.

Kontakt och frågor

Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter, kontakta vårt dataskyddsombud på dataskydd@livio.se.

Klagomål

Om du anser att Livio förfarit felaktigt i hur dina personuppgifter behandlas så har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

Vem är ansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Livio AB
Org.nummer: 556589-3319
S:t Görans Sjukhus
112 45 Stockholm

Information om cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används.
Den information som samlas in via cookies används endast för Livios ändamål, det vill säga inte för 3:e parts ändamål.

Cookies kan raderas automatiskt när webbläsaren stängs av användaren (session-cookies) eller kan de lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (permanenta cookies). Permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

[wt_cli_manage_consent]

Följande cookies används på Livios webbplats:

Cookie Förfallotid
PHP session cookie (PHPSESSID) Efter att din webbsession är klar
Google Analytics cookie (_gid & _ga) 1 år & 2 år
Facebook cookie (_fbp) 90 dagar
WP-settings cookie (wp-settings-1 & wp-settings-time-1) 1 år
WordPress coockies enabled test (wordpress_test_cookie) Efter att din webbsession är klar